ser - estar

Online lernen:

das Verb estar

das Verb ser

estar / ser

estar / ser / hay